Chào mừng bác Thợ Tốt

  1. Homepage
  2. Chào mừng bác Thợ Tốt

Chào mừng bác Thợ Tốt

Chào mừng bác trở thành thành viên của Cộng đồng Tôi là Thợ – Chúc bác và gia đình mãi hạnh phúc. Khi nào xây hoặc sửa nhà cần làm mái tôn hoặc chuồng cọp, hoặc chấm tí hàn em sẽ gọi bác. E rất tin tưởng bác luôn.