Nhật ký vui thợ hồ

  1. Homepage
  2. Nhật ký thợ hồ
nhat-ky-vui-tho-ho

TTCT - Ngày... tháng... năm...Hôm nay đổi gu, đi uống bia đen cho mát, mấy ngày liền toàn uống rượu ngoại... Đang vui vẻ thì điện thoại reo. Rút cái O2 mới cáu ra làm cả bàn nh...

Đọc thêm»