Nhật ký Làm trần thả chống nóng tại Sóc Sơn

  1. Homepage
  2. Nhật ký trần thả chống nóng
nhat-ky-lam-tran-tha-chong-nong-tai-soc-son

Mới đây chúng tôi đã thi công làm trần thạch cao tấm thả chống nóng cho nhà a Thanh tại khu vực Xuân Dương, Sóc Sơn, Hà Nội. Làm Trần Thả tại sóc sơn Như quý khách đã biết khác với trần thạch cao chìm, trần thả không thể thi công giật cấp tr...

Đọc thêm»